maandag 11 april 2011

Review en Audit van een ICT Architectuur


Review van ICT ArchitectuurOp dit moment ben ik voor een klant een applicatie aan het reviewen, maar ook aan het beschrijven. Ik gebruik daarvoor een deel van de zaken die beschreven worden in Reviewen en auditen van architectuur.
Dit artikel is geschreven door Harm Verschuren.

Hoewel de focus van mijn review meer in het beschrijven van de functionaliteiten van één van de applicaties van mijn klant betreft, blijkt ook hier dat in deze organisatie documentatie een achterstand heeft, maar wat belangrijker is er ook niet een echt goed mechanisme is om documentatie vast te leggen.


Releasing met de juiste documenten en het terug vinden van de juiste documenten die bij een release horen is veelal handwerk.


Dependency Structure Matrix als start voor review van ICT Architectuur

Bij aanvang van de opdracht heb ik Lattix gebruikt om inzicht te krijgen in de structuur van de applicatie, waardoor ik een gevoel kreeg van de complexiteit van de architectuur. Daarna volgde veel interviews met gebruikers van het systeem, om vanuit die optiek de functies van het systeem vast te leggen. In een grote organisatie is het van belang zo veel mogelijk mensen te spreken, omdat iedereen maar een deel van de functionaliteit kent en/of gebruikt. Er blijken maar zeer weinig mensen te zijn die een totaal overzicht hebben over de functies van een applicatie in de context van de werkprocessen.

 Gedurende het uitwerken van de functionaliteiten heb ik regelmatig in de Dependency Structure Matrix gekeken om te zien of de functies inderdaad binnen de aangegeven subsystemen valt. Ook zijn door de Matrix nog onbeschreven functies aan het licht gekomen en als nog beschreven. 

Het resultaat heeft geleidt tot een eerste versie van een redelijk complete beschrijving die gereed was om middels een review (Fagan Inspectie) een hogere kwaliteit te krijgen. 

 Mijn opdrachtgever heeft hierdoor een uitgangspunt gekregen om nieuwe versies van de applicatie te kunnen beschrijven.