woensdag 16 februari 2011

Fagan inspecties, waar zijn zij gebleven?

Resultaat van een Fagan Inspectie
 
Recentelijk las ik het arikel van oud-collega's Hans Sassenburg en Peter Wijnhoven m.b.t. dit onderwerp in Informatie. 
 
Terwijl ik dit aan het lezen was realiseerde ik mij dat het al weer lang geleden is dat ik een Fagan inspectie heb uitgevoerd. Heeft dit te maken met de projecten waar ik de laatste tijd mee bezig ben? Ik denk het wel, het is mij opgevallen dat softwareproductie steeds belangrijker wordt, maar dat er meestal niet expliciet om een hogere kwaliteit (in termen van stabiliteit, onderhoudbaarheid en aanpasbaarheid) gevraagd wordt. Met andere woorden de softwaregebruiker vindt het al snel goed, blijkbaar.
 
Functionele eisen zijn makkelijk te onderkennen, denken we, maar niet-functionele eigenschappen worden veelal niet benoemd. Ik durf te beweren dat de niet-functionele eigenschappen de werkelijke kwaliteit van een systeem bepalen en daarmee een belangrijke bijdrage hebben voor een goede ICT architectuur.
 
Door het uitvoeren van stringente reviews van requirements en designs conform de werkwijze van Fagan inspecties worden conceptuele fouten, ommissies en fouten vroeger in het realisatietraject gevonden. Hoe eerder deze fouten gevonden worden deze te geringer de herstelkosten.
 
Kortom Fagan inspecties zijn belangrijk om nauwgezet te worden uitgevoerd. Het niet uitvoeren van Fagan inspecties is een gemiste kans om fouten uit ICT archtitecturen te halen.