maandag 15 november 2010

Pleidooi voor ICT architectuurreview

Mark Paauwe heeft recent een oproep geplaatst waar ik mij persoonlijk aan verbinden. Mark heeft geconstateerd dat niet alleen de aanpak voor het moderniseren van de ICT t.a.v. de Gemeentelijke Basis Administratie als ook Burgerzaken Kennissysteem. De overheid wil de lokale administraties gaan centraliseren.  Hier wordt al jaren over gesproken. In die tijd zijn belangrijke architectuurdocumenten slechter geworden doordat eisen, wensen, ontwerpconcepten en -principes, en implementatie details in verschillende documenten terecht gekomen. Een herziening van deze documenten is dan ook van essentieel belang om het technische deel van de realisatie van voldoende kwaliteit te krijgen. Meer informatie:
http://www.xr-magazine.nl/blogs/683/overheid/pleidooi-voor-grondige-architectuurreview-mgba-en-bzs-k